Kammarmusikmanifest

Det konstnärligt vidgade fältet

Det konstnärligt vidgade fältet - det är där kammarmusiken står idag. Ett utvidgat fält där musikaliska experiment samsas med traditionen. Här ryms allt från medeltida vokalmusik och Beethovensonater till elektroakustisk musik, improvisation och ljudkonst.
I "Manifest för kammarmusiken" är perspektivet konstnärens, det vill säga tonsättarens och musikerns. Målet har varit att ringa in och beskriva hur konstnären kan få en större roll i processen att utveckla kammarmusiken och samtidigt få större möjligheter att möta sin publik.
Fler musiker, tonsättare och ensembler måste ges tillfälle att ägna sig åt kammarmusik under längre sammanhållande perioder. Saknas levande förebilder och möjligheter att utvecklas inom kammarmusiken så riskerar genren att utarmas. En sådan utarmning hotar på sikt hela återväxten på konstmusiksidan, och i förlängningen hela musiklivet.

Kammarmusiknämnden: Anders Hultqvist, Anna Lindal, Anders Loguin,George Kentros, Marie Samuelsson.
Maria Eby von Zweigbergk, sekreterare.

http://www.musakad.se/verksamhet/musikpolitik/manifestforkammarmusiken.348.html

2007

AUDIO / VIDEO

 

Back to projects...