Disembodied

First performance of the work Disembodied by KammarensembleN within the festival Sounds of Stockholm november 2012.

Disembodied är en vidareföring och samtidigt en dekonstruktion av vissa delar i verket Among travelling angels från 1998. Om det stycket handlade om att konstruera så handlar den nya kompositionen om att skala ned det strukturella och tidsmässiga byggandet. Att söka balansera konstruktion och sönderfall på ett sätt som gör att avstannandet gestaltas och inte bara blir till en mer eller mindre påtvingad gest. Försöka komma åt att gestalta ett uttömmande, ett ingenting. Att närma sig meningen inifrån en gestaltad intresselös ändamålsenlighet; en i en mening välkonstruerad men också kognitivt tömd händelse. Jag vill gestalta ett slags syntaktiskt skymningsland där tonhöjderna hela tiden riskerar att tömmas på mening. Musiken tenderar att gå mot ett utvidgat nu där den, med hjälp av en i vissa instanser subtil harmonisk och rytmisk framdrift balanserar, men faller så - ständigt - nästan ihop.

Verket är skrivet för nio musiker där instrumentariet kompletterar och kommenterar det tidigare stycket. Det nya verket baserar sig på ett avsnitt i det äldre som i sin tur gestaltar en spektralanalys av en inläsning av Inger Christensen. Avsnittet ur Alfabet av Christensen inleds med raderna (s.45): som hvis brinten/ i stjernernes indre/ blev hvid her på/ jorden kan hjernen/ føles hvid - som hvis nogen har/ sammenlagt tiden/ og presset den ind/ gennem døren til/ et rum/ [...]
Disembodied är beställt och uruppfört av KammarensembleN inom ramen för festivalen Sounds of Stockholm november 2012. Även det äldre och relaterade verket Among travelling angels framfördes vid samma konsert.
Instrumentation i Disembodied: Flute, Bb Clarinet, Trombone, Percussion: one player - Crotales Vibraphone (with string bow), Cymbal, Large metal plate, Bass drum, Low Log drum, Thai gongs (g, e, f#, a), Piano, Violin, Viola, Cello, and Double Bass.

KammarensembleN

AUDIO / VIDEO

 

Back to projects...